Tin tức

 • Tên lửa Triều Tiên phát nổ ngay khi rời bệ phóng

  Tên lửa Triều Tiên phát nổ ngay khi rời bệ phóng

  Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tiến hành phóng thử tên lửa vào sáng nay tại khu vực gần thành phố Sinpo thuộc bờ biển phía đông nước này nhưng vụ thử nghiệm được cho là đã thất bại. Các nguồn tin cho biết tên lửa đã phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng. … Đọc Thêm

 • Tên lửa Triều Tiên phát nổ ngay khi rời bệ phóng

  Tên lửa Triều Tiên phát nổ ngay khi rời bệ phóng

  Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tiến hành phóng thử tên lửa vào sáng nay tại khu vực gần thành phố Sinpo thuộc bờ biển phía đông nước này nhưng vụ thử nghiệm được cho là đã thất bại. Các nguồn tin cho biết tên lửa đã phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng. … Đọc Thêm

 • Tên lửa Triều Tiên phát nổ ngay khi rời bệ phóng

  Tên lửa Triều Tiên phát nổ ngay khi rời bệ phóng

  Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tiến hành phóng thử tên lửa vào sáng nay tại khu vực gần thành phố Sinpo thuộc bờ biển phía đông nước này nhưng vụ thử nghiệm được cho là đã thất bại. Các nguồn tin cho biết tên lửa đã phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng. … Đọc Thêm

 • Tên lửa Triều Tiên phát nổ ngay khi rời bệ phóng

  Tên lửa Triều Tiên phát nổ ngay khi rời bệ phóng

  Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tiến hành phóng thử tên lửa vào sáng nay tại khu vực gần thành phố Sinpo thuộc bờ biển phía đông nước này nhưng vụ thử nghiệm được cho là đã thất bại. Các nguồn tin cho biết tên lửa đã phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng. … Đọc Thêm

 • Tên lửa Triều Tiên phát nổ ngay khi rời bệ phóng

  Tên lửa Triều Tiên phát nổ ngay khi rời bệ phóng

  Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tiến hành phóng thử tên lửa vào sáng nay tại khu vực gần thành phố Sinpo thuộc bờ biển phía đông nước này nhưng vụ thử nghiệm được cho là đã thất bại. Các nguồn tin cho biết tên lửa đã phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng. … Đọc Thêm